پنجشنبه , 29,تیر,1396   Thursday , 20,July,2017  - 
دولت هم پول دارد، هم پول ندارد
12320
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
دولت هم پول دارد هم پول ندارد. برای کارگر و جوان دمِ‌بخت پول ندارد. برای مدیران بیمه مرکزی پول دارد.

دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام پول ندارد
دولت برای وام ازدواج جوانان پول ندارد
دولت برای مسکن اجتماعی پول ندارد
دولت برای کمک به مدارس پول ندارد
دولت برای بازنشسته های فولاد پول ندارد
دولت برای پرداخت یارانه نقدی پول ندارد
دولت برای طرح های عمرانی پول ندارد
دولت برای کارت اعتباری خرید کالا پول ندارد
دولت برای افزایش دستمزد کارگران پول ندارد

اما...

دولت برای خودروسازها پول دارد
دولت برای هزاران همایش و کنگره پول دارد
دولت برای حقوق های چند ده میلیونی مدیران پول دارد
دولت برای پرداخت وام های چند صد میلیونی به مدیران پول دارد
دولت برای سفرهای بیشمار مدیران به خارج پول دارد
...
دولت هم پول دارد هم پول ندارد. برای کارگر و کارمند پول ندارد. برای جوانان دم بخت پول ندارد. برای آن هایی که هشتشان گرو نه‌شان است پول ندارد. اما برای آن هایی که پول دارند پول دارد. برای مدیران بیمه مرکزی پول دارد.

*. علی بختیاری زاده

 

نظر شما

1000 میزان مجاز حروف

تبلیغات